Doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

Používateľský profil
Doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Adresa:
Mlynská dolina F1,
84248, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Nadpis Stav Article
Vplyv amfifilných fosforových dendrimérov na reologické vlastnosti ľudskej krvi Zverejnené zobraziť
Preconditioningom navodená regulácia proteínov srdcových mitochondrií v podmienkach ischemicko/reperfúzneho poškodenia: Účasť PRDX5 v ROS signalizácii Zverejnené zobraziť
Nezávislé vyhodnotenie zabezpečenia kontroly kvality brachyterapie s vysokým dávkovým príkonom Zverejnené zobraziť
Modelový prístup k testovaniu získaných porúch reológie krvi Zverejnené zobraziť
Interakcia amfifilných fosforových dendrimérov s modelovými membránami Zverejnené zobraziť
Interakcia amfifilných fosforových dendrimérov s plnou ľudskou krvou Zverejnené zobraziť
Proteomická reakcia energetických dráh srdcových mitochondrií na stav zníženej utilizácie kyslíka: Význam up-regulácie β-oxidácie mastných kyselín Zverejnené zobraziť
Vplyv nízkych koncentrácií DMSO na vybrané vlastnosti keratinocytov počas ich krátkodobej kryoprezervácie Zverejnené zobraziť
Analýza cirkadiánneho rytmu krvného tlaku v zdravotníckej a nezdravotníckej populácii Zverejnené zobraziť
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning Zverejnené zobraziť
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií Zverejnené zobraziť
Testovanie transformácie baktérií E. coli chemickou transformáciou a použitím studenej plazmy Zverejnené zobraziť
Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie Zverejnené zobraziť
Diagnostická výkonnosť ELISA testov štandardne používaných v mikrobiologickej diagnostike Lymeskej boreliózy Zverejnené zobraziť
Izolácia exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra Zverejnené zobraziť
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu Zverejnené zobraziť
Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán Zverejnené zobraziť
Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie Zverejnené zobraziť
Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi Zverejnené zobraziť
Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 Zverejnené zobraziť