Doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

Používateľský profil
Doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Adresa:
Mlynská dolina F1,
84248, Bratislava
Slovensko