Testovanie vhodných mikrosatelitných markérov na genotypizáciu vlka dravého (Canis lupus)

Testovanie vhodných mikrosatelitných markérov na genotypizáciu vlka dravého (Canis lupus)

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia