Mgr. Dušana Schlosserová

Používateľský profil
Mgr. Dušana Schlosserová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
T. G. Masaryka 24,
96053, Zvolen
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Genetická diverzita a diferenciácia populácie vlka dravého na Slovensku v porovnaní s Ruskom

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
81%
Hodnotenie príspevku

Štúdium kvasinkových adeníndeamináz

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku