Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie

Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
98%
Prevedenie (dizajn)
96%
Diskusná interakcia
95%
ISBN: 978-80-970712-8-8

Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie

Štefan Lukáč1 , Angelika Púzserová2 , Jana Muchová3 , Peter Bališ , Martina Horváthová , Zuzana Deáková , Monika Dvořáková , Iveta Bernátová
1 Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
3 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava
stefanlukacjr@gmail.com

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na hypertenziu každý tretí dospelý človek, pričom klinické štúdie preukázali, že až dve tretiny pacientov by uprednostnili nefarmakologickú liečbu. Epikatechín (EPI),polyfenol nachádzajúci sa v čokoláde, by mohol predstavovať doplnok liečby, no zatiaľ jeho mechanizmus pôsobenia pri znižovaní tlaku krvi nebol presne popísaný [1] . Cieľom práce bolo sledovať vplyv podávania epikatechínu v období vývoja hypertenzie na tlak krvi (TK), markery oxidačného poškodenia, celkovú antioxidačnú kapacitu (TAS) a produkciu oxidu dusnatého (NO) u spontánne hypertenzných potkanov (SHR).

Experiment bol uskutočnený na 11 samcoch SHR, rozdelených do 2 skupín, kontrolnej (6 SHR) a experimentálnej skupiny (5 SHR).Obe boli chované v rovnakých podmienkach. Od 5.  týždňa života bol experimentálnej skupine podávaný EPI v pitnej vode v dávke 100 mg/kg/deň počas 14 dní. Po 5., 6. a 7. týždni veku bol obom skupinám meraný systolický TK a pulzová frekvencia (PF) pletyzmografickou metódou. Vo veku 7 týždňov boli zvieratá usmrtené a v získanej krvnej plazme bola stanovená koncentrácia lipoperoxidov, malondialdehydu, karbonylov proteínov, produktov pokročilej oxidácie proteínov (AOPP), nitritov a nitrátov ako obraz produkcie NO a TAS.

V experimentálnej skupine sme pozorovali signifikantne vyššiu celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy (p<0,05) rovnako tak hranične významne vyššiu koncentráciu nitritov a nitrátov (p=0,09). Tlak krvi bol už po prvom týždni podávania EPI signifikantne nižší ako u kontrol (p<0,05), rovnako po druhom týždni (p<0,05). Pri sledovaní pulzovej frekvencie sme nezistili signifikantné zmeny (p=0,2), podobne ani v ostatných sledovaných parametroch.

V našej štúdii sme pozorovali, že podávanie EPI po dobu 2 týždňov zvýšilo TAS, rovnako tak množstvo nitritov a nitrátov. Tento jav by mohol byť z časti spôsobený zvýšenou antioxidačnou kapacitou, a tým spomalením inaktivácie NO superoxidovým radikálom. V súčasnosti je však známe, že EPI zároveň inhibuje aktivitu NADPH-oxidázy, čím rovnako napomáha zvyšovaniu biologickej dostupnosti NO. Výsledok týchto účinkov je možné badať na nami pozorovanom signifikantnom rozdiele v hodnotách krvného tlaku medzi sledovanými skupinami. Tieto výsledky sú v zhode s doteraz publikovanými výsledkami experimentálnych i klinických štúdií[1,2]. Sú však potrebné ďalšie a detailnejšie štúdie mechanizmu účinku a možných aplikácií tejto látky v medicíne spolu s jej potenciálnymi nežiaducimi účinkami.

Záverom možno povedať, že epikatechín by  mohol znižovať krvný tlak, zvyšovať TAS spolu so zvyšovaním produkcie NO, mechanizmom nezávislým na oxidačnom poškodení. Z pohľadu aktuálnych výskumov, by tak mohol predstavovať efektívny doplnok v prevencii a terapii hypertenzie.

Poďakovanie: 

Práca vznikla za finančnej podpory grantu VEGA 2/0084/14.

Zdroje: 

[1] Grassi et. al., Arch Biochem Biophys. 2010,501,112-115.
[2] Gonzales et. al., World J Cardiol. 2014, 6, 353-366.
 

Diskusia

Ahoj, Štefan, chcel som sa spýtať, nakoľko som študent zubného lekárstva, či nezvyšuje takéto nadmerné uživanie čokolády riziko vzniku zubného kazu, prípadne neindukuje diabetes?

Ahoj Patrik, Ďakujem za tvoju otázku. Otázka užívania čokolády na zubný kaz je trochu komplikovanejsia. Ak by sme sa chceli baviť iba o účinku polyfenolov, tak napríklad táto štúdia http://pubmed.com/pmc/articles/PMC3067078/ hovorí o preventívnom účinku catechínov na zubny kaz, znizovanim virulencie s.mutans. Efekt zalezi urcite aj od kvality pozivanej cokolady, menejkvalitne cokoladyobsahuju viac tukoch a cukrov a menej kakaa, mozu byt cariegennejsie ako tie kvalitne, s vysokym obsahom kakaa a teda aj epikatechínov.
Co sa tyka DM, su viacere studie, ktore preukazali pozitivny vplyv epikatechinu na redukciu cholesterolu a zlepsovanie glykovaneho Hgb, dokonca v jednych pediatrickych odporucaniach som cital, ze detom s DM 1 sa odporuca kocka tmavej cokolady denne. Vysledky teda svedcia skor o tom, ze epikatechin ma preventabilny ucinok voci DM.

Zdravím Štefan, Gratulujem k zaujímavej práci. Rada by som sa opýtala nejaké otázky:
V akej forme by sa mal epikatechín podávať? Na ilustračnom obrázku vidím tabletky, prípadne existuje nejaká špeciálna "epikatechínová" čokoláda?
Plánuješ v práci a výskue problematiky pokračovať?
Ešte raz gratulujem k práci.

Zdravim Katka,
epikatechin ako taky je prirodny produkt a nejlepsie je kombinovat jeho benefity prirodnej dostupnosti s potesenim z ich konzumacie, co sa najcastejsie deje pri jedeni cokolady. Epikatechin sa nachadza v kakau, z ktorého sa vyraba cokolada a teda cim viac percentna cokolada je, tym viac epikatechinu obsahuje. V praci momentalne planujeme studiu na zdravych jedincoch so zameranim na vplyv akutnej igenscie cokolady na rozne funkcie.