MVDr. Natália Hvizdošová PhD.

Používateľský profil
MVDr. Natália Hvizdošová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav anatómie Lekárska fakulta UPJŠ
Adresa:
Šrobárova 2,
04180, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Anatomická a funkčná charakteristika prefrontálnej mozgovej kôry

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
85%
Hodnotenie príspevku

Postanatálny vývin NADPH-d pozitívnych neurónov v prefrontálnej kôre potkana

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
73%
Hodnotenie príspevku

Vplyv prenatálne podanej kyseliny retinovej na nitrergické štruktúry v kôre mozgu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
97%
Hodnotenie príspevku