Úloha PPARγ dependentnej regulácie renálnej redoxnej homeostázy v rozvoji hypertenzie

Úloha PPARγ dependentnej regulácie renálnej redoxnej homeostázy v rozvoji hypertenzie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený
Abstrakt nie je dostupný
Prezentácia nie je dostupná

Diskusia