Ing. Miroslava Kvandová PhD.

Používateľský profil
Ing. Miroslava Kvandová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV
Adresa:
Sienkiewiczova 1,
813 71, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Úloha PPARγ dependentnej regulácie renálnej redoxnej homeostázy v rozvoji hypertenzie

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
-
Hodnotenie príspevku

Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
97%
Hodnotenie príspevku