Úloha vnútrobunkovej signalizačnej MAP-kinázovej (MAPK) dráhy pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu potkana po indukovanej hyperhomocysteinémii (hHcy)

Úloha vnútrobunkovej signalizačnej MAP-kinázovej (MAPK) dráhy pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu potkana po indukovanej hyperhomocysteinémii (hHcy)

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
95%
Prevedenie (dizajn)
65%
Diskusná interakcia
60%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Renáta Belková100%100%40%
RNDr. Beáta Baranová PhD.100%100%-
Marta Blaščáková80%40%40%
Lenka Bobuľská100%20%100%

Diskusia