RNDr. Mária Kovalská

Používateľský profil
RNDr. Mária Kovalská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Malá Hora 4,
036 01, Martin
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Zmeny v MAPK dráhe po globálnej mozgovej ischémii v asociácii s indukovanou hyperhomocysteinémiou

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
97%
Hodnotenie príspevku

Asociácia indukovanej hyperhomocysteinémie s ischemicko-reperfúznym poškodením mozgu potkana

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
100%
Hodnotenie príspevku