Ultrasonografický monitoring artrocentézy kolenného kĺbu

Ultrasonografický monitoring artrocentézy kolenného kĺbu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.--100%

Diskusia

Vážený pán doktor, milý Jozef, v úvode môjho vstupu mi dovoľ Ťa pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky na diskusiu. Každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľ mi opýtať sa Ťa, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venuješ práve tej oblasti, ktorej sa venuješ? Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za otázku. Ultrasonografií sa venujem niekoľko rokov a preto som sa rozhodol túto tému prezentovať.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohol by si prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveď aspoň 1 oblasť) vidíš možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za otázku. Ultrasonografia nie je nová zobrazovacia metóda. V minulosti pri slabších softvérových a hardvérových možnostiach boli možnosti diagnostiky obmedzené. S rozvojom techniky sa rozšírili indikácie pre ultrasonografiu aj na muskuloskeletálny aparát. Hlavná výhoda je opakovateľnosť vyšetrenia, neškodnosť pre pacienta aj lekára, dobrá výťažnosť pri určitých diagnózach. Poslednú dobu sa ultrasonografiou vykonáva nielen diagnostika ale aj liečba. Procedúry nazývame intervenčné a pod kontrolou USG môžeme danú lokalitu presne zachytiť, čo predstavuje benefit pre pacienta.