Vplyv iónových kvapalín na konformačné prechody cytochrómu c

Vplyv iónových kvapalín na konformačné prechody cytochrómu c

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia