RNDr. Jozef Parnica

Používateľský profil
RNDr. Jozef Parnica

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra Biochémie
Adresa:
Moyzesová 11,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Magnetické iónové kvapaliny

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2013
100%
Hodnotenie príspevku
94%
Hodnotenie príspevku

Vplyv iónových kvapalín na konformačné prechody cytochrómu c

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku

Eutektické rozpúšťadlá a ich potenciál ako proteín stabilizujúce systémy

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2011
-
Hodnotenie príspevku