Využitie jednovláknových konštruktov v transformačných pokusoch u Chlamydomonas reinhardtii

Využitie jednovláknových konštruktov v transformačných pokusoch u Chlamydomonas reinhardtii

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia