Mgr. Andrea Pleceníková

Používateľský profil
Mgr. Andrea Pleceníková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Adresa:
Mlynská dolina,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Selekcia inzerčných mutantov Chlamydomonas reinhardtii citlivých na dvojvláknové zlomy DNA

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
97%
Hodnotenie príspevku

Tiché mutácie nie sú vhodné molekulárne markery homologickej rekombinácie u riasy Chlamydomonas reinhardtii

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku

Využitie jednovláknových konštruktov v transformačných pokusoch u Chlamydomonas reinhardtii

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku