jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry

Zuzana Nováková 1 Adriana Iglódyová 1 Lucia Hájniková 1

1Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
adriana.iglodyova@uvlf.sk

Hipoterapiu, ako jednu z liečebných metód je možné využívať u širokého spektra pacientov s rôznym fyzickým alebo mentálnym postihnutím (Koca a Ataseven 2016). Najčastejšie je hipoterapia využívaná v oblasti neurológie, najmä u stavov s poruchami pohyblivosti a svalového napätia, účinná je aj u hypotopických, ataktických a hyperkinetických pacientov, u pacientov s poruchami rovnováhy, koordinácie, chôdze, sedu a aktívneho držania hlavy a trupu. Výborné výsledky pri absolvovaní hipoterapie sa dosahujú u ortopedických pacientov – prevažne so skoliózou do 30° podľa Cobba. Hipoterapia sa úspešne využíva aj u ďalších skupín pacientov, napr. psychiatrických a pacientov so senzomotorickými poruchami (Tílešová 2009). Pre kvalitne prevedenú hipoterapiu je dôležité mať vhodného, v plnej miere svojim hipológom ovládateľného koňa. Za najideálnejšie sa považuje príprava koňa odmala, avšak veľakrát hipológ môže využiť aj staršieho koňa, ktorý bol využívaný na iný druh práce či športu. Jedným z najdôležitejších kritérií je zdravie koňa – ten by nemal krívať a mal by byť v dobrom zdravotnom a psychickom stave. Jednou zo skupín, ktorý spadá do tejto druhej kategórie sú aj športové kone, ktoré v rôznom veku a z mnohých dôvodov ukončili aktívnu športovú kariéru. Tieto kone majú za sebou okrem základného výcviku aj výcvik špeciálny, ktorý sa v určitých návykoch a zručnostiach približuje k špeciálnemu výcviku hipoterapeutického koňa (napr. psychická odolnosť, trpezlivosť a neľakavosť; adaptácia na rôzne zvukové a zrakové podnety; dobrá ovládateľnosť), preto by mohli byť vhodnými kandidátmi pre využitie v hipoterapii.

Cieľom našej práce bolo vykonať špecializačnú skúšku na dvoch koňoch, ktoré ukončili športovú kariéru a zistiť, či by mohli byť tieto športové kone zaradené do programu hipoterapie. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je na Slovensku dostupná žiadna skúška, ktorou musia hipoterapeutické kone prejsť, pre účely tejto práce sme vykonali špecializačnú skúšku, ktorá je potrebná pre zaradenie koní do hipoterapie v Českej republike. Prvým hodnoteným koňom bol slovenský teplokrvník – 18 ročný valach. Najnižšia známka, ktorú tento kôň získal bola 7/10 pri čistení. Pri všetkých úkonoch spojených s ovládateľnosťou, reakciami na klienta a neobvyklé situácie dosiahol maximálny počet bodov (10). Tento valach získal celkové hodnotenie 9,7 bodov, čím skúšku úspešne splnil. Ako druhá bola hodnotená 14 ročná kobyla plemena holandský teplokrvník. Kobyla získala maximálny počet bodov (10) vo všetkých úkonoch, ktorými sa hodnotilo správanie koňa pri práci v maštali.  Najnižšiu známku získala pri úkone pristúpenie k rampe z pravej strany. V 9 z 12 úkonov týkajúcich sa ovládateľnosti a ochoty pri práci s klientom na chrbte však bola hodnotená 10 bodmi. Táto kobyla získala celkové hodnotenie 9,4 bodov, čím skúšku úspešne splnila. Pomocou  špecializačnej skúšky sme zistili, že  po zohľadnení typických povahových čŕt a zdravotného stavu by nami skúmané kone boli na prácu hipoterapie vynikajúce.

Pri športových koňoch po aktívnej kariére je potrebné rátať najmä s opotrebením pohybového aparátu, od ktorého sa bude odvíjať aj indikačná skupina pacientov pre tohto koňa. Hipológ musí počítať aj s rizikami, ktoré sú spojené so staršími športovými koňmi, ako napríklad naučené zlozvyky a rôzne skúsenosti s ľuďmi, inými zvieratami a rôznymi druhmi podnetov. Vykonaním špecializačnej skúšky sme potvrdili, že využitie športových koní po ich aktívnej kariére v hipoterapii je možné s prihliadnutím na individualitu koňa a jeho zdravotný stav.

KOCA, T. T. – ATASEVEN, H. What is hippotherapy? The indications and effectiveness of hippotherapy : výskumná správa. Northern Clinics of Istanbul. [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné na internete: 
STUPKOVÁ M. Hipoterapie v ČR : bakalárska práca. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 77s.
TÍLEŠOVÁ, S. a kol. HIPPOTERAPIA – Pedagogicko-psychologické jazdenie. Bratislava : Ševt, 2009. 377 s. ISBN 978-80-8106-011-3
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Lukáš Trizna
Pasívny
Príjemný podvečer prajem, 14.05.2021 17:33
zaujala ma Vaša téma. Rád by som sa opýtal vzhľadom na záver Vašej štúdie, či skúmané (resp. aj iné) jedince môžu na Slovensku byť reálne zaradené do hipoterapie, alebo im to naša legislat...Zobraziť celý komentár
Otázky laika 17.05.2021 08:50
Dobrý deň, dobre mi z toho vyplýva, že kone, ktoré sa používajú na hipoterapiu na Slovensku, nemusia prejsť žiadnymi skúškami?
A zároveň by som sa chcela opýtať - viete približne koľk...
Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ