Mgr. Diana Dianovská

Používateľský profil
Mgr. Diana Dianovská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
PriFUK, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Mlynská dolina,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

71%
Hodnotenie príspevku