Mgr. Slavomíra Vaníková

Používateľský profil
Mgr. Slavomíra Vaníková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Adresa:
Šoltésovej 4-6,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Antibakteriálne účinky drevokazných húb

Biotechnológie a potravinárske technológie
2012
79%
Hodnotenie príspevku