Ing. Andrej Chyba

Používateľský profil
Ing. Andrej Chyba

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav Slovenská akadémia vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Chemoenzymatická syntéza 4-nitrofenyl kafeátu – nového substrátu pre kafeoyl esterázy

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
77%
Hodnotenie príspevku