Mgr. Ivana Kancirová

Používateľský profil
Mgr. Ivana Kancirová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav pre výskum srdca, SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
840 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky