Ing. Ildikó Bénes

Používateľský profil
Ing. Ildikó Bénes

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
OBT ÚBT FCHPT STU v BA
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Závislosť antioxidačnej aktivity medoviny od druhu medu a kmeňa kvasiniek

Biotechnológie a potravinárske technológie
2012
84%
Hodnotenie príspevku