Ing. Katarína Kostelanská

Používateľský profil
Ing. Katarína Kostelanská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Adresa:
I.Krasku 491/30,
020 01, Púchov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Antioxidačné vlastnosti biopolymérov na báze karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy a xylánov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
50%
Hodnotenie príspevku