Mgr. Martina Némethová

Používateľský profil
Mgr. Martina Némethová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Mlynská dolina,
84215, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Netypické zostrihové mutácie u pacientov s neurofibromatózou typu 1

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
99%
Hodnotenie príspevku

Molekulárna diagnostika slovenských pacientov s NF1 fenotypovým prejavom

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
94%
Hodnotenie príspevku