Molekulárna diagnostika slovenských pacientov s NF1 fenotypovým prejavom

Molekulárna diagnostika slovenských pacientov s NF1 fenotypovým prejavom

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
94%
Prevedenie (dizajn)
94%
Diskusná interakcia
93%

Diskusia

Vážená pani magisterka, Milá Martina, v úvode môjho vstupu mi dovoľ Ťa pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky na diskusiu. Každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľte mi opýtať sa Ťa, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venuješ práve tej oblasti, ktorej sa venuješ? Ďakujem za odpoveď.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohla by si prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveď aspoň 1 oblasť) vidíš možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za otázky. K tejto práci som sa dostala úplnou náhodou ešte pri výbere bakalárskej témy. Tento projekt je založený na úzkej spolupráci molekulárnych biológov a klinických lekárov, čím sa vysvetľuje aj využitie tejto práce v praxi. Potvrdením alebo vyvrátením diagnózy napomáhame lekárom pri diferenciálnej diagnostike. Tým, že sa uvedená diagnostika zaviedla aj na Slovensku, uľahčila sa dostupnosť vyšetrenia, pretože doteraz boli vzorky pacientov odosielané do zahraničia a čakacia doba bola asi 2 roky. Nám sa ju v mnohých prípadoch podarilo znížiť na pol roka až rok.