Ing. Katarína Turáková

Používateľský profil
Ing. Katarína Turáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vzťah medzi reguláciou transportu Ca2+ a procesmi vedúcimi k bunkovej smrti

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
85%
Hodnotenie príspevku