Vzťah medzi reguláciou transportu Ca2+ a procesmi vedúcimi k bunkovej smrti

Vzťah medzi reguláciou transportu Ca2+ a procesmi vedúcimi k bunkovej smrti

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
85%
Prevedenie (dizajn)
70%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Martina Nemčeková100%60%-
Ing. Zuzana Kňažická PhD.60%60%-
Ing. Eva Tvrdá80%60%-
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.100%100%100%

Diskusia

Vážená pani inžinierka, v úvode môjho vstupu mi dovoľte Vás pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky na diskusiu. Každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľte mi opýtať sa Vás, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venujete práve tej oblasti, ktorej sa venujete? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň vážený pán doktor,
živočíšnym bunkám, konkrétne ľudským lymfocytom a myšacím tymocytom som sa začala venovať v mojej diplomovej práci. Sústredila som sa v nej na bazálny transport vápenatých iónov do buniek, ktorý sa mi podarilo potvrdiť aj na tymocytoch. Okrem toho som charakterizovala jeho základné parametre (saturovateľnosť, vplyv pH, teploty a pod.) Táto práca ma veľmi zaujala. Ďalším študovaním publikácií o vápniku a jeho veľmi dôležitých funkciách pre bunku ma definitívne utvrdilo v tom, že sa ďalej venujem tejto problematike.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohli by ste prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveďte aspoň 1 oblasť) vidíte možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.