RNDr. Martina Chmelová

Používateľský profil
RNDr. Martina Chmelová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Proteome analysis of human chorionic mesenchymal stem cells by ESI-IT-MS

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
2014
100%
Hodnotenie príspevku
93%
Hodnotenie príspevku

Proteomické porovnanie subpopulácie SP a Non-SP buniek nádorovej línie A549

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
86%
Hodnotenie príspevku