RNDr. Alena Šoltésová

Používateľský profil
RNDr. Alena Šoltésová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálne medicíny
Adresa:
Tr. SNP č.1,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

Vplyv probiotík a prebiotík na akútny zápal u potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
97%
Hodnotenie príspevku

Využitie probiotík a prebiotík v liečbe a prevencii ulceróznej kolitídy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
76%
Hodnotenie príspevku