Mgr. Eva Viglašová

Používateľský profil
Mgr. Eva Viglašová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Inorganic chemistry
Adresa:
Ilkovičová 6,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Preparation of new adsorbents for pertechnate adsorption

Ekológia a environmentalistika
2015
100%
Hodnotenie príspevku

Adsorpcia uránu na prírodný bentonit

Otvorená sekcia pre študentov
2014
-
Hodnotenie príspevku

Štúdium adsorpcie uránu na zeolite

Otvorená sekcia pre študentov
2013
88%
Hodnotenie príspevku

Príprava rádionuklidu 212Pb metódou emanácie z 232Th

Otvorená sekcia pre študentov
2012
100%
Hodnotenie príspevku