Ing. Lenka Priesolová

Používateľský profil
Ing. Lenka Priesolová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
FCHPT-STU v Bratislave
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

78%
Hodnotenie príspevku