RNDr. Lenka Bartošová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Lenka Bartošová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Priemyselná 4,
824 75, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Európsky informačný zdroj o zložení potravín

Biotechnológie a potravinárske technológie
2012
77%
Hodnotenie príspevku