Európsky informačný zdroj o zložení potravín

Európsky informačný zdroj o zložení potravín

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
70%
Prevedenie (dizajn)
70%
Diskusná interakcia
90%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Ciesarová CSc.80%40%80%
Ing. Jan Tkac DrSc.60%100%100%

Diskusia

Je PBD dostupná v rôznych jazykových mutáciách?
Kto najviac využíva dáta z PBD?
Akým spôsobom sú dáta PBD verifikované, aktualizované a dopĺňané?
Do akého rozsahu je plánované rozšíriť množstvo údajov v PBD a v akom časovom horizonte?

Slovenská online databáza je dostupná v slovenskom aj anglickom jazyku.
Vzhľadom na to, že prezerať a využívať údaje je možné aj bez registrácie užívateľov, je ťažko odhadnúť reálny počet užívateľov. Z času na čas nás kontaktujú rôzni užívatelia ohľadne bližších informácií o údajoch, ktoré sú k dispozícií online. Zo spätnej väzby vieme, že užívateľmi online databázy sa stali takmer všetci, ktorí mali dovtedy údaje vo forme potravinových tabuliek. Slovanská online databáza je súčasťou aj európskej databázy o zložení potravín, tzv. eSearch facility, do ktorej má prístup asi 27 krajín zapojených do projektu EuroFIR, prípadne ďalší užívatelia. Údaje na slovenskej online databáze boli pred zverejnením prekontrolované pracovníčkami PBD. Čo sa týka aktualizácie údajov PBD, je to veľmi náročná práca, jednak na získanie aktuálnych údajov a jednak na ich dôsledné spracovanie. V minulom roku sme online databázu doplnili o asi 15 tradičných slovenských pokrmov. Tento rok plánujeme doplniť parameter cukry celkové, pre všetky potraviny, pre ktoré bude tento údaj dostupný alebo relevantný.

Mna by zaujimalo, ci a v akej miere ste sa podielala na vytvoreni databazy?

Ak máte na mysli slovenskú databázu, táto sa začala budovať už pred štyridsiatimi rokmi. Neustále sa aktualizuje a vylepšuje podľa aktuálnych potrieb. V roku 2010 sa slovenská databáza stala súčasťou európskej databázy eSearch facility, na ktorej sme sa podielali aktívne. Jednak diskusiou a pripomienkami k jej štruktúre a rovnako tak aj poskytnutím databázy v dohodnutej štrukúre, ktorá je kompatibilná s ostatnými európskymi databázami.

Chcem sa preto spytat aky je Vas (vedecky) prinos? Mozem to teda chapat len ako osvetu?

Naša činnosť sa nedá porovnať napr. s výskumom v oblasti prírodných či technických vied, o vedeckom prínose ako takom teda hovoriť nemôžme. V našej práci ide skôr o akési systematické spracovanie a sprostredkovanie vedeckých výsledkov v oblasti analýzy potravín a ich uplatnenie v praxi. Údaje o zložení potravín môžu byť využívané v oblasti zdravotníctva a výživy - pri označovaní potravín, pri tvorbe jedálnych lístkov pre školy a nemocničné zariadenia, ale majú využitie aj v mnohých iných oblastiach, napr. pri sledovaní stravovania skupín a jednotlivcov. Čím kvalitnejšie a hodnotnejšie údaje databáza obsahuje, tým väčší prínos má. A to nielen pre vedcov, ale aj pre širokú verejnosť. Cieľom nášho príspevku bolo poukázať na existenciu kvalitných a obsiahlych zdrojov informácií o zložení potravín, ktorú môžu využívať aj vedci ako relevantný zdroj informácií.

Z Vasho prispevku nie je jasne, ci ste aj Vy nejake informacie do databazy vkladali. Mozte to prosim ozrejmit?

Zber a spracovanie údajov, ktoré sa neskôr publikujú (napr. prostredníctvom databázy), trvá vždy dlhšie obdobie. Do primárnej databázy, ktorá sa automaticky nezverejňuje, som údaje vkladala. Avšak do databázy, ktorá je zverejnená na stránke www.pbd-online.sk som údaje zatiaľ nevkladala, nakoľko sa tejto problematike venujem len niekoľko mesiacov.

Dakujem za odpoved, vsetko dobre prajem.