Ing. Eva Mešková

Používateľský profil
Ing. Eva Mešková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Výskumný ústav potravinársky
Adresa:
Priemyselná 4,
82475, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Znižovanie obsahu akrylamidu v sušienkach aplikáciou enzýmu asparaginázy

Biotechnológie a potravinárske technológie
2012
86%
Hodnotenie príspevku