Ing. Michal Magala

Používateľský profil
Ing. Michal Magala

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv prídavku šošovicovej múky na kvalitatívne vlastnosti pečiva

Biotechnológie a potravinárske technológie
2012
51%
Hodnotenie príspevku