Ing. Ján Grofčík

Používateľský profil
Ing. Ján Grofčík

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Technická univerzita vo Zvolene
Adresa:
T. G. Masaryka 24,
96053, Zvolen
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

93%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku