RNDr. Katarína Lopušná

Používateľský profil
RNDr. Katarína Lopušná

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra mikrobiológie a virológie, Prif UK
Adresa:
Mlynská dolina,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Interferon lambda induces antiviral response to HSV-1 in epithelial cells.

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
100%
Hodnotenie príspevku
87%
Hodnotenie príspevku