Ing. Jaroslav Vido

Používateľský profil
Ing. Jaroslav Vido

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Na Karasíny 247/21,
97101, Prievidza
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Zelené sucho

Ekológia a environmentalistika
2012
77%
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku