Zelené sucho

Zelené sucho

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
81%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
75%

Diskusia

Čo je dôvodom, že termín "zelené sucho" nebol v našich podmienkach zatiaľ prezentovaný?

Dôvodov je určite viacero. Jeden dôvod je, že klimatologická resp. bioklimatologická a meteorologická terminológia vychádza zo staršej literatúry, ktorá tento termín neobsahovala. Druhý dôvod ............nadväzuje na prvý v zmysle neskoršieho nástupu populárnych pôvodne anglo-amerických odborných termínov a tento sa ešte neudomácnil. Tretím dôvodom je, že slovenská bioklimatologická škola vychádza z tradičných prístupov odvetvových hodnotení sucha, čo nekorešponduje s komplexným termínom ,,zelené sucho,, ktoré, ako je v príspevku uvedené prepája viaceré pôvodne samostatné ,,typy,, sucha.

Mohli by ste uviesť aspoň jeden praktický príklad dopadu zeleného sucha v poľnohosp. alebo lesníckej praxi ?

Dopadom Zeleného sucha som sa nateraz nevenoval (iba klimatologickému hodnoteniu), nástrely uvedené v závere posteru sú teoretického charakteru. Vychádzam z publikovaných zahraničných prác o tejto problematike. Preto na Vašu otázku pri všetkej serióznosti odpovedať nemôžem.