MUDr., RNDr. Angelika Púzserová PhD.

Používateľský profil
MUDr., RNDr. Angelika Púzserová PhD.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Adresa:
Sienkiewiczova 1,
813 71, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Zmeny vo funkcii cievneho endotelu po chronickom sociálnom strese

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
100%
Hodnotenie príspevku