Zmeny vo funkcii cievneho endotelu po chronickom sociálnom strese

Zmeny vo funkcii cievneho endotelu po chronickom sociálnom strese

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
doc. MVDr. Marián Prokeš PhD.100%100%-

Diskusia