Mgr. Slavomíra Mattošová

Používateľský profil
Mgr. Slavomíra Mattošová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB
Adresa:
Mickiewiczova 13,
813 69, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Skríning Pompeho choroby- meranie aktivity α-glukozidázy v suchých kvapkách krvi

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku

Diagnostika Pompeho choroby v Slovenskej republike

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
87%
Hodnotenie príspevku

Diagnostika Gaucherovej choroby v SR

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku