RNDr. Jana Konkoľová

Používateľský profil
RNDr. Jana Konkoľová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
Adresa:
Mickiewiczova 13,
823 69, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

D-Bifunctional protein deficiency: A case report in Slovakia

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
100%
Hodnotenie príspevku

Diagnostika peroxizómových ochorení

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
98%
Hodnotenie príspevku

Biochemická a molekulárna podstata porúch v biogenéze peroxizómov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
95%
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku