Ing. Nikola Kleknerová

Používateľský profil
Ing. Nikola Kleknerová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Adresa:
Tr. Andreja Hlinku 2,
949 76, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

91%
Hodnotenie príspevku

Selekčné indexy hovädzieho dobytka v Slovenskej republike

Biotechnológie a potravinárske technológie
2011
87%
Hodnotenie príspevku