Priebeh genetických trendov populácie slovenského strakatého plemena v Slovenskej republike

Priebeh genetických trendov populácie slovenského strakatého plemena v Slovenskej republike

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
87%
Prevedenie (dizajn)
93%
Diskusná interakcia
93%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Lenka Malíková100%100%100%
Ing. Ján Nemeš100%100%100%
Mgr. Dušana Schlosserová60%80%80%

Diskusia

Brali ste do úvahy aj zmeny chovu a zmeny zloženia krmiva, ktoré taktiež mohli mať významný vplyv na vaše sledované ukazovatele?

Dobrý deň, samozrejme výživa má veľký vplyv ako aj iné faktory ale v našom výskume sa zameriavame na produkčné znaky, vlastnosti a mimoprodukčné (fitnes) znaky strakatého plemena (holštajnského a slovenského pinzgauského plemena) ako je počet somatických buniek, dlhovekosť, plodnosť a iné z toho šľachtiteľského hľadiska. Pracovali sme s plemennými hodnotami daných znakov a ukazovateľov strakatého plemena v rámci populácií celej našej republiky nie v rámci vybraných chovov.