RNDr. Zdenka Hertelyová

Používateľský profil
RNDr. Zdenka Hertelyová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Tr. SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Abdominálna obezita a jej metabolické a aterogénne riziká

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
63%
Hodnotenie príspevku

Metabolizmus omega-6 a omega-3 PNMK

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku