RNDr. Koloman Dienes

Používateľský profil
RNDr. Koloman Dienes

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Adresa:
Révová 39,
811 02, Bratislava
Slovensko
Záujmy: