Porovnanie inváznych a neinváznych populácií Conyza canadensis var. canadensis v experimentálnych podmienkach

Porovnanie inváznych a neinváznych populácií Conyza canadensis var. canadensis v experimentálnych podmienkach

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
60%
Prevedenie (dizajn)
60%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Veronika Brandýsová60%60%-
Mgr. Dušana Schlosserová60%60%-
Prezentácia nie je dostupná

Diskusia