RNDr. Peter Bališ PhD.

Používateľský profil
RNDr. Peter Bališ PhD.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Center of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Institute of Normal and Pathological Physiology.
Adresa:
Sienkiewiczova 1,
813 71, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

99%
Hodnotenie príspevku
90%
Hodnotenie príspevku

Prienik laserového svetla cez membrány erytrocytov

Otvorená sekcia pre študentov
2009
-
Hodnotenie príspevku