doc. MVDr. Marián Prokeš PhD.

Používateľský profil
doc. MVDr. Marián Prokeš PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
04181, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Očkovanie proti besnote u ľudí na Slovensku

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2017
98%
Hodnotenie príspevku

Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
2017
97%
Hodnotenie príspevku