MVDr. Monika Drážovská PhD.

Používateľský profil
MVDr. Monika Drážovská PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav genetiky
Adresa:
Komenského 73,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Detekcia potenciálneho poškodenia DNA po in vitro expozícii konazolovému pesticídu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku