Ing. Lenka Špániková

Používateľský profil
Ing. Lenka Špániková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD
Adresa:
I.Krasku 491/30,
020 01, Púchov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky